మొద్దుబారిన కారణాలు మరియు నివారణలు

స్వరం నాణ్యతలో మార్పును హోర్‌సెన్స్ వివరిస్తుంది. వాయిస్ పొగ, శబ్దం, ఒత్తిడి, వణుకు, వణుకు లేదా బలహీనంగా అనిపించవచ్చు. కారణాలు స్వరపేటిక మృదులాస్థి, కండరాలు మరియు శ్లేష్మ పొరతో రూపొందించబడింది. ఇది వాగస్ నాడి ద్వారా ఆవిష్కరించబడింది. ఈ అంశాలలో ఏదైనా చెదిరినట్లయితే, బొంగురుపోవచ్చు. 1. మంట (లారింగైటిస్): వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్లు, ఉదాహరణకు, ఒక ... మొద్దుబారిన కారణాలు మరియు నివారణలు

ఉన్ని పువ్వు (ముల్లెయిన్)

కాండం మొక్క Scrophulariaceae, సాధారణ ముల్లెయిన్, L. స్క్రోఫులేరియాసి, పెద్ద పువ్వుల ముల్లెయిన్. Drugషధ Verషధం వెర్బాస్కీ ఫ్లోస్, ఉన్ని ముల్లెయిన్ పువ్వులు. ఎండిన పువ్వులు ఎల్. బెర్టోల్‌తో జతచేయబడిన కేసరాలతో కొరోలా రేకులకు తగ్గించబడ్డాయి. (స్క్రాడ్.) సన్నాహాలు జాతులు పెక్టోరల్స్ PH పదార్థాలు ఇరిడాయిడ్ గ్లైకోసైడ్స్ ఫెనిలెథనాయిడ్ గ్లైకోసైడ్స్ మ్యూసిలేజెస్ సపోనిన్స్ ఫ్లేవనాయిడ్స్ ఎఫెక్ట్స్ యాంటీ-ఇరిటెంట్ ఎక్స్‌పెక్టరెంట్ అప్లికేషన్ యొక్క క్యాటార్, తీవ్రమైన బ్రోన్కైటిస్, దగ్గు, జలుబు, ... ఉన్ని పువ్వు (ముల్లెయిన్)