హలోమెటాసోన్

ఉత్పత్తులు హలోమెటసోన్ వాణిజ్యపరంగా ట్రైక్లోసన్ (సికోర్టెన్ ప్లస్) తో కలిపి క్రీమ్‌గా లభిస్తుంది. ఇది 1983 నుండి అనేక దేశాలలో ఆమోదించబడింది. నిర్మాణం మరియు లక్షణాలు హాలోమెటసోన్ (C22H27ClF2O5, Mr = 444.9 g/mol) అనేది క్లోరినేటెడ్ మరియు ఫ్లోరినేటెడ్ (హాలోజెనేటెడ్) స్టెరాయిడ్. ప్రభావాలు హాలోమెటసోన్ (ATC D07AC12) శోథ నిరోధక, యాంటీఅలెర్జిక్ మరియు రోగనిరోధక శక్తిని తగ్గించే లక్షణాలను కలిగి ఉంది. ఇది శక్తివంతమైన క్లాస్ III ... హలోమెటాసోన్

రోకురోనియం బ్రోమైడ్

ఉత్పత్తులు రోకురోనియం బ్రోమైడ్ వాణిజ్యపరంగా ఇంజెక్షన్ (ఎస్మెరాన్, జెనెరిక్) కొరకు పరిష్కారంగా లభిస్తుంది. ఇది 1994 లో యునైటెడ్ స్టేట్స్‌లో మరియు 1995 లో అనేక దేశాలలో ఆమోదించబడింది. నిర్మాణం మరియు లక్షణాలు రోకురోనియం బ్రోమైడ్ (C32H53BrN2O4, Mr = 609.7 g/mol) దాదాపుగా తెలుపు నుండి లేత పసుపు, కొద్దిగా హైగ్రోస్కోపిక్ పౌడర్‌గా నీటిలో కరుగుతుంది. … రోకురోనియం బ్రోమైడ్