హైపర్‌వెంటిలేషన్: లక్షణాలు, చికిత్స

గర్భధారణ మరియు చనుబాలివ్వడం సమయంలో సోటాలోల్ ఈ రోజు వరకు, గర్భధారణ మరియు చనుబాలివ్వడం సమయంలో సోటాలోల్ వాడకంతో తగినంత అనుభవం లేదు. సోటలోల్ వాడకంపై నిర్ణయం వారి రోగులతో కలిసి వైద్యులు తీసుకుంటారు. సోటలోల్ మావిని బాగా దాటుతుంది కాబట్టి, ఇది వేగవంతమైన హృదయ స్పందన (టాచీకార్డియా)తో అరిథ్మియా చికిత్సకు కూడా అనుకూలంగా ఉంటుంది ... హైపర్‌వెంటిలేషన్: లక్షణాలు, చికిత్స