పెరిటోనియల్ డయాలసిస్: నిర్వచనం, కారణాలు మరియు ప్రక్రియ

పెరిటోనియల్ డయాలసిస్ అంటే ఏమిటి? డయాలసిస్ యొక్క మరొక పని శరీరం నుండి అదనపు నీటిని తొలగించడం - నిపుణుడు దీనిని అల్ట్రాఫిల్ట్రేషన్గా సూచిస్తారు. అందుకే చాలా డయాలసిస్ సొల్యూషన్స్‌లో గ్లూకోజ్ (చక్కెర) ఉంటుంది. సరళమైన ద్రవాభిసరణ ప్రక్రియ ద్వారా, పెరిటోనియల్ డయాలసిస్ సమయంలో నీరు డయాలసిస్ ద్రావణంలోకి కూడా వలస పోతుంది, దీని వలన దానిని … పెరిటోనియల్ డయాలసిస్: నిర్వచనం, కారణాలు మరియు ప్రక్రియ