పిల్లలలో మౌత్-టు-మౌత్ పునరుజ్జీవనం

సంక్షిప్త అవలోకనం నోటి నుండి నోటికి పునరుజ్జీవనం అంటే ఏమిటి? స్పృహలో లేని వ్యక్తి తనంతట తానుగా ఊపిరి పీల్చుకోనప్పుడు ప్రథమ చికిత్స చేసే వ్యక్తి తన ఊపిరి పీల్చుకున్న గాలిని అతనిపైకి పంపే ప్రథమ చికిత్స. ఏ సందర్భాలలో? శిశువు లేదా పిల్లవాడు ఇకపై వారి స్వంత శ్వాస తీసుకోనప్పుడు మరియు/లేదా హృదయ సంబంధమైన ఆగిపోయినప్పుడు. ప్రమాదాలు: ఉంటే… పిల్లలలో మౌత్-టు-మౌత్ పునరుజ్జీవనం

మౌత్-టు-మౌత్ రెససిటేషన్: ఇది ఎలా పనిచేస్తుంది

సంక్షిప్త అవలోకనం నోటి నుండి నోటికి పునరుజ్జీవనం అంటే ఏమిటి? ఊపిరి పీల్చుకోని లేదా తగినంతగా శ్వాస తీసుకోని వ్యక్తిని వెంటిలేట్ చేయడానికి ప్రథమ చికిత్స. విధానం: వ్యక్తి తలను కొద్దిగా హైపర్‌ ఎక్స్‌టెండ్ చేయండి. అతని ముక్కును పట్టుకుని, రోగి యొక్క కొద్దిగా తెరిచిన నోటిలోకి అతని స్వంత గాలిని ఊదండి. ఏ సందర్భాలలో? రెస్పిరేటరీ అరెస్ట్ మరియు కార్డియోవాస్కులర్ కేసుల్లో... మౌత్-టు-మౌత్ రెససిటేషన్: ఇది ఎలా పనిచేస్తుంది