జునిపెర్

కాండం మొక్క కప్రెస్సేసీ, జునిపెర్. Drugషధ Jషధం జునిపెరి సూడో-ఫ్రక్టోస్ (జునిపెరి గల్బులస్)-జునిపెర్ బెర్రీలు: జునిపెర్ బెర్రీలు ఎండిన, పండిన బెర్రీ శంకువులను L. (PhEur) కలిగి ఉంటాయి. PhEur కనీస ముఖ్యమైన నూనె కంటెంట్ అవసరం. జునిపెరి లిగ్నమ్ - జునిపెర్ కలప. సన్నాహాలు జునిపెరి ఎక్స్‌ట్రాక్ట్ ఎథనోలికం లిక్విడమ్ జునిపెరి స్పిరిటస్ పిహెచ్ - జునిపెర్ స్పిరిట్ జాతులు మూత్రవిసర్జన పిహెచ్ మూత్రపిండాలు మరియు మూత్రాశయ టీలు ... జునిపెర్