హెపటైటిస్ ఎ వ్యాక్సిన్

ఉత్పత్తులు హెపటైటిస్ A వ్యాక్సిన్ వాణిజ్యపరంగా ఇంజెక్షన్ సస్పెన్షన్ (Havrix) గా అందుబాటులో ఉంది. ఇది 1993 నుండి అనేక దేశాలలో లైసెన్స్ పొందింది. హెపటైటిస్ బి వ్యాక్సిన్‌తో స్థిర కలయిక కూడా అందుబాటులో ఉంది (ట్విన్‌రిక్స్). నిర్మాణం మరియు లక్షణాలు హెపటైటిస్ A టీకా అనేది ఫార్మాల్డిహైడ్‌తో క్రియారహితం చేయబడిన హెపటైటిస్ A వైరస్ లేదా హెపటైటిస్ A వైరస్ యాంటిజెన్ యొక్క లిపోసోమల్ తయారీ. … హెపటైటిస్ ఎ వ్యాక్సిన్