వూద్రుఫ్ఫ్

స్టెమ్ ప్లాంట్ రూబియాసి, వుడ్రఫ్. Asp షధ As షధ ఆస్పెరులే హెర్బా - వుడ్రఫ్ హెర్బ్. సన్నాహాలు ఆస్పెరులే ఎక్స్‌ట్రాక్టమ్ అక్వోసమ్ సిక్కం కావలసినవి కూమరిన్స్ ఉపయోగం కోసం సూచనలు మసాలాగా, లో పంచ్. కమిషన్ ఇ use షధ వినియోగాన్ని ప్రతికూలంగా అంచనా వేస్తుంది. ప్రతికూల ప్రభావాలు ఫోటోసెన్సిటైజేషన్?