ఎలక్ట్రానిక్ సిక్ నోట్ (eAU)

కొత్త నోటిఫికేషన్ విధానం మీ కోసం ఏమి మారుతుంది? బీమా చేయబడిన వ్యక్తుల కోసం, పని కోసం అసమర్థత యొక్క ఎలక్ట్రానిక్ సర్టిఫికేట్ యొక్క పరిచయం (eAU) కొద్దిగా మారుతుంది - అనారోగ్యాన్ని నివేదించడానికి ప్రాథమిక విధానం అలాగే ఉంటుంది. అనారోగ్యం సంభవించినప్పుడు, మీరు మీ యజమానికి అనారోగ్యం గురించి నివేదించాలి మరియు పని కోసం అసమర్థత యొక్క ధృవీకరణ పత్రాన్ని సమర్పించాలి ... ఎలక్ట్రానిక్ సిక్ నోట్ (eAU)

నీటి

ఉత్పత్తులు నీరు వాణిజ్యపరంగా వివిధ లక్షణాలలో లభిస్తుంది. Purposesషధ ప్రయోజనాల కోసం నీరు ఫార్మసీలలో లభిస్తుంది, ఉదాహరణకు, శుద్ధి చేసిన నీరు (అక్కడ చూడండి). ఇది ఫార్మసీలలో ఉత్పత్తి చేయబడుతుంది లేదా ప్రత్యేక సరఫరాదారుల నుండి ఆర్డర్ చేయబడుతుంది. నిర్మాణం స్వచ్ఛమైన నీరు (H2O, Mr = 18.015 g/mol) వాసన లేదా రుచి లేకుండా స్పష్టమైన, రంగులేని ద్రవంగా ఉంది. ఇది అకర్బన ... నీటి