ఔషధ పరీక్ష: కారణాలు, పద్ధతులు మరియు గుర్తించే సమయాలు

ఔషధ పరీక్ష అంటే ఏమిటి? ఒక వ్యక్తి శరీరంలోని మందులు లేదా కొన్ని మందులను గుర్తించడానికి డ్రగ్ టెస్ట్ ఉపయోగించబడుతుంది. వివిధ పద్ధతుల సహాయంతో వివిధ నమూనా పదార్థాలను పరిశీలించవచ్చు. ఉదాహరణకు, మందులు రక్తం, లాలాజలం మరియు మూత్రంలో కంటే జుట్టు లేదా వేలుగోళ్లలో ఎక్కువ కాలం గుర్తించబడతాయి. ఔషధ పరీక్ష ఎప్పుడు తీసుకోవాలి? … ఔషధ పరీక్ష: కారణాలు, పద్ధతులు మరియు గుర్తించే సమయాలు