ఆసుపత్రిలో సెల్ ఫోన్లు

సెల్ ఫోన్ నిషేధానికి వివరణ ఏమిటంటే, విద్యుదయస్కాంత వికిరణం అత్యంత సున్నితమైన వైద్య పరికరాలకు అంతరాయం కలిగిస్తుంది. అయితే ఈ మధ్య కాలంలో దీనిపై అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. పరికరాలు జోక్యం లేకుండా పనిచేయడానికి ఒకటి నుండి 3.3 మీటర్ల వరకు సురక్షితమైన దూరం సరిపోతుందని అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి. చిట్కా: మీరు ఆసుపత్రిలో ఉండే ముందు, తెలుసుకోండి… ఆసుపత్రిలో సెల్ ఫోన్లు