పాలంకి

ఉత్పత్తులు ఫ్రాంక్‌సెన్స్ వాణిజ్యపరంగా అనేక దేశాలలో జెల్, క్రీమ్ మరియు టాబ్లెట్‌లు (ఉదా. ఆల్పైనామెడ్, ఫైటోఫార్మా) అందుబాటులో ఉంది. ముఖ్యమైన నూనె కూడా అందుబాటులో ఉంది. H15 గుఫిక్ మాత్రలు శాస్త్రీయంగా ఉత్తమంగా అధ్యయనం చేయబడ్డాయి. ఏదేమైనా, అవి అనేక దేశాలలో అప్పెంజెల్ ఆస్సెర్‌హోడెన్‌లో మాత్రమే ఆమోదించబడ్డాయి. స్వచ్ఛమైన సుగంధ ద్రవ్యాలు ఫార్మసీలు మరియు మందుల దుకాణాలలో కూడా లభిస్తాయి. స్టాంప్… పాలంకి