గాయ ఇంధనం

ఉత్పత్తులు గాయం గ్యాసోలిన్ ఫార్మసీలు మరియు మందుల దుకాణాలలో బహిరంగ ఉత్పత్తిగా లభిస్తుంది. దీనిని medicషధ బెంజిన్ అని కూడా అంటారు. గాయం గ్యాసోలిన్ కాంతి మరియు స్వచ్ఛమైన బెంజిన్‌లకు చెందినది. ఇది ఫార్మాకోపియా హెల్వెటికాలోని అనేక దేశాలలో మోనోగ్రాఫ్ చేయబడింది మరియు ఇది ఇప్పటికే ప్రారంభ ఎడిషన్లలో ఉంది (ఉదా. ఎడిటియో క్వింటా, 1933). జర్మన్ మరియు ఆస్ట్రియన్ ... గాయ ఇంధనం