నియాసిన్ (విటమిన్ బి 3): సరఫరా పరిస్థితి

నేషనల్ న్యూట్రిషన్ సర్వే II (NVS II, 2008) లో, జనాభా యొక్క ఆహార ప్రవర్తన జర్మనీ కోసం పరిశోధించబడింది మరియు ఇది స్థూల- మరియు సూక్ష్మపోషకాలతో (ముఖ్యమైన పదార్థాలు) సగటు రోజువారీ పోషక తీసుకోవడం ఎలా ప్రభావితం చేస్తుందో చూపబడింది.

జర్మన్ న్యూట్రిషన్ సొసైటీ (డిజిఇ) యొక్క తీసుకోవడం సిఫార్సులు (డిఎ-సిహెచ్ రిఫరెన్స్ విలువలు) పోషక సరఫరాను అంచనా వేయడానికి ప్రాతిపదికగా ఉపయోగించబడతాయి. DV యొక్క సిఫారసులతో NVS II లో నిర్ణయించబడిన పోషక తీసుకోవడం యొక్క పోలిక జర్మనీలో తరచూ సూక్ష్మపోషకాలు (ముఖ్యమైన పదార్థాలు) ఉన్నాయని చూపిస్తుంది.

సరఫరా పరిస్థితికి సంబంధించి, దీనిని పేర్కొనవచ్చు:

  • పురుషులు మరియు స్త్రీలలో నియాసిన్ తీసుకోవడం అన్ని వయసులవారిలో తీసుకోవడం సిఫార్సు కంటే ఎక్కువ. సిఫార్సు చేసిన రోజువారీ నియాసిన్ తీసుకోవడం పురుషులలో 1% మరియు 2% మహిళలు మాత్రమే చేరరు.
  • గర్భిణీ స్త్రీలు (4 వ నెల నుండి గర్భం) గర్భిణీయేతర మహిళలతో పోలిస్తే రోజువారీ 2 మి.గ్రా నియాసిన్ అవసరం. ఈ తీసుకోవడం మొత్తాన్ని అన్ని వయసుల వారు సాధిస్తారు.
  • తల్లి పాలివ్వని మహిళలకు తల్లిపాలు ఇవ్వని మహిళలపై రోజువారీ 4 మి.గ్రా నియాసిన్ అవసరం. తదనుగుణంగా, చాలా తక్కువగా సరఫరా చేయబడిన తల్లి పాలిచ్చే మహిళలకు రోజుకు 2 మి.గ్రా నియాసిన్ కొరత ఉంటుంది.

DGE యొక్క తీసుకోవడం సిఫార్సులు ఆరోగ్యకరమైన మరియు సాధారణ-బరువు గల వ్యక్తుల అవసరాలపై ఆధారపడి ఉంటాయి కాబట్టి, ఒక వ్యక్తిగత అదనపు అవసరం (ఉదా. పసిబిడ్డ, ఉద్దీపన వినియోగం, శాశ్వత మందులు మొదలైనవి) DGE యొక్క తీసుకోవడం సిఫార్సుల కంటే ఎక్కువగా ఉండవచ్చు.