నియాసిన్ (విటమిన్ బి 3): ప్రమాద సమూహాలు

నికోటినామైడ్ లోపం కోసం ప్రమాద సమూహాలలో వ్యక్తులు ఉన్నారు: