ఎండోసోనోగ్రఫీ: లోపలి నుండి అల్ట్రాసౌండ్

కడుపు మరియు అన్నవాహిక యొక్క ఎండోసోనోగ్రఫీ (ÖGD)

శ్వాసకోశ యొక్క ఎండోసోనోగ్రఫీ (ఎండోబ్రోన్చియల్ అల్ట్రాసౌండ్)

ఎండోబ్రోన్చియల్ అల్ట్రాసౌండ్ అనేది చాలా సురక్షితమైన ప్రక్రియ, అయితే ఇది కణజాల తొలగింపు సమయంలో వాయుమార్గానికి గాయం మరియు రక్తస్రావం కలిగిస్తుంది.

ట్రాన్స్‌వాజినల్ ఎండోసోనోగ్రఫీ

ఉదర గోడ ద్వారా సాంప్రదాయిక అల్ట్రాసౌండ్ పరీక్ష కంటే ట్రాన్స్‌వాజినల్ ఎండోసోనోగ్రఫీ యొక్క ప్రయోజనం ఏమిటంటే ఇది అవయవాలకు సామీప్యత కారణంగా మెరుగైన చిత్రాలను అందిస్తుంది. అదనంగా, ఉదర గోడ ద్వారా సాంప్రదాయిక అల్ట్రాసోనోగ్రఫీ వలె, ట్రాన్స్‌వాజినల్ అల్ట్రాసోనోగ్రఫీ ఎటువంటి ప్రత్యేక ప్రమాదాలను కలిగి ఉండదు మరియు రోగికి కొంత అసౌకర్యంగా ఉంటుంది, బాధాకరమైనది కాదు.

ట్రాన్స్‌రెక్టల్ ఎండోసోనోగ్రఫీ