హాంటావైరస్ వ్యాధి: వైద్య చరిత్ర

వైద్య చరిత్ర (అనారోగ్యం యొక్క చరిత్ర) హాంటావైరస్ సంక్రమణ నిర్ధారణలో ఒక ముఖ్యమైన భాగాన్ని సూచిస్తుంది.

కుటుంబ చరిత్ర

 • మీ కుటుంబ సభ్యుల సాధారణ ఆరోగ్యం ఏమిటి?

సామాజిక చరిత్ర

 • మీ వృత్తి ఏమిటి?
 • మీ వృత్తిలో ఎలుకలతో మీకు పరిచయం ఉందా?
 • వర్తిస్తే, వృత్తియేతర కారణాల వల్ల మీకు ఎలుకలతో ఇటీవల పరిచయం ఉందా?

ప్రస్తుత వైద్య చరిత్ర/ దైహిక చరిత్ర (సోమాటిక్ మరియు మానసిక ఫిర్యాదులు).

 • మీరు ఏ లక్షణాలను గమనించారు?
 • మీకు జ్వరం ఉందా? అలా అయితే, ఉష్ణోగ్రత ఎంత?
 • మీరు తలనొప్పి, వెన్నునొప్పి, కండరాల నొప్పితో బాధపడుతున్నారా? ఇతర నొప్పి?
 • నీ దగ్గర వుందా దగ్గు, short పిరి * మొదలైనవి?
 • మీరు కడుపు నొప్పితో బాధపడుతున్నారా?

పోషక అనామ్నెసిస్తో సహా ఏపుగా ఉండే అనామ్నెసిస్.

 • మూత్రవిసర్జనలో ఏమైనా మార్పులు గమనించారా?

History షధ చరిత్రతో సహా స్వీయ చరిత్ర.

 • ముందుగా ఉన్న పరిస్థితులు
 • ఆపరేషన్స్
 • రేడియోథెరపీ
 • టీకా స్థితి
 • అలర్జీలు
 • పర్యావరణ చరిత్ర
 • మందుల చరిత్ర

* ఈ ప్రశ్నకు “అవును” అని సమాధానం ఇవ్వబడితే, వైద్యుడిని వెంటనే సందర్శించడం అవసరం! (హామీ లేకుండా సమాచారం)