వాస్కులర్ సర్జరీ

ఉదాహరణకు, వాస్కులర్ సర్జన్లు అడపాదడపా క్లాడికేషన్ (PAD, స్మోకర్స్ లెగ్), వాస్కులర్ వైకల్యాలు (ఉదా. బృహద్ధమని అనూరిజం) లేదా అనారోగ్య సిరలతో బాధపడుతున్న రోగులకు చికిత్స చేస్తారు. ఒక నౌక ఇరుకైనట్లయితే, ఉదాహరణకు, అది తరచుగా శస్త్రచికిత్స ద్వారా తిరిగి తెరవబడుతుంది. ఇది సాధ్యం కాకపోతే, "బైపాస్" సహాయపడుతుంది, వాస్కులర్ బైపాస్ (ఉదాహరణకు గుండెపై). మరియు వాస్కులర్ ప్రొస్థెసెస్ పూర్తిగా నిరోధించబడిన లేదా తీవ్రంగా దెబ్బతిన్న నాళాల విభాగాలను భర్తీ చేయడానికి అమర్చవచ్చు, ఉదాహరణకు ఛాతీ లేదా ఉదరంలోని ప్రధాన ధమని ప్రాంతంలో.

రచయిత & మూల సమాచారం

ఈ వచనం వైద్య సాహిత్యం, వైద్య మార్గదర్శకాలు మరియు ప్రస్తుత అధ్యయనాల అవసరాలకు అనుగుణంగా ఉంది మరియు వైద్య నిపుణులచే సమీక్షించబడింది.